ಜಯ ಗುರು ದತ್ತ                         ಶ್ರೀದತ್ತ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀದತ್ತವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ದೂರವಾಣಿ 0821 2483200 ಈಮೆಯಿಲ್ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
--------------------------------------------------

To know more about the Seva and Programs of Temple, kindly contact the office.
Tel: 0821 2483200 Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

---------------------------

శ్రీదత్తవేంకటేశ్వర దేవాలయంలో సేవా కార్యక్రమాలు, విశేష పూజలు, కల్యాణాలు తదితర వివరాలకై కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి.
దూరవాణి - 0821 2483200 ఈమెయిల్ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.